Liveresultat – tävling
SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Styrelse

Klubbnytt 2 -2018
2018-08-27 13:38

2018-08-20

1.     Ordförande har ordet

2.     Träning

3.     Tävling

4.     Anläggning

5.     Admin nyheter inför säsongen

 

ORDFÖRANDE HAR ORDET

En fantastisk sommar går mot sitt slut och snart är hela klubben på snö igen. Den varma sommaren har tyvärr inskränkt vår planerade försäsong vilket är lite tråkigt för oss alla. Inte minst för de äldre grupperna som hade planerat att vara i igång med försäsongen nu. Förhoppningsvis blir det kallare så vi kan genomföra en lyckad senare del av försäsongen.

 

Sen i våras har vi lagt mycket energi på att stänga föregående säsong med fokus på bokslut samtidigt som vi arbetat fram den nya budgeten för kommande säsong. Detta kommer presentera på kommande årsmöte som planeras mot slutet av september. Under årsmötet kommer klubben att välja in nya ledamöter och ödmjukt tacka de som kliver av. Precis som förra året kommer vi efter årsmötet kicka igång säsongen för hela klubben och alla medlemmar. Mer information och kallelse kommer inom kort.

 

Under sommaren fick jag äntligen möjlighet att för klubbens räkning teckna ett arrendeavtal med Nacka kommun. Detta avtal tillsammans med ett polistillstånd säkrar vårt existensberättigande i Vinterstadion och utgör en förutsättning för tex nya möjliga bidragsansökningar. Stort tack till alla som tidigare och under året jobbat idogt samt bearbetat kommunen för detta syfte.

 

Det är mycket arbete som start upp under sommaren och än mer kommer hända framöver för att vara redo i alla delar för ännu en fantastisk säsong med bra träning. Även om vi i alla faser ligger bra till i planeringen är vi beroende av allas engagemang för att på bästa sätt förbereda och förankra alla viktiga delar av vår verksamhet.

 

Välkomna tillbaka från sommaren, ny kör vi!

 

Håkan Westberg

 

 

Träningsverksamheten
Det är fantastiskt kul att se att så många uppskattade och föranmälde sig till försäsongslägren i den lägerplan som vi gick ut med i våras! Dessvärre drabbade även den sköna sommarvärmen de norska glaciärerna, vilket i sin tur tvingade oss att ställa in sommarens läger i Juvass. Vi letar konstant efter alternativ och väntar på besked hur det ser ut i Juvass de närmaste månaderna, så att vi kan genomföra lägren. Information om detta kommer löpande i aktuella gruppers informationskanaler, samt på hemsidan.  

De äldre barnen och grupperna har som bekant redan kommit igång med försäsongen, framförallt med barmarksträningen och en del har faktiskt redan haft några skiddagar på snö. För de övriga och framförallt de yngre barnen drar försäsongen igång inom kort med barmarksträning och läger på snö enligt lägerplanen. För att ytterligare förstärka klubbkänslan, ambitionen och kvalitén på träning och i synnerhet glädjen till skidåkning har vi arbetat fram en ny struktur och arbetssätt för hela träningsorganisationen, alltifrån skidlekis upp till U16.

Vi har arbetat fram en struktur som bygger på best practise inom klubben under många år och tillfört både nya roller och funktioner för att ge varje åldersgrupp optimala förutsättningar att skapa kvalitet och tydlighet under säsong. Inom kort kommer lagledare och tränare bli kallade till initiala möten för att erhålla information om organisationsstrukturen och vilka roller vi önskar implementera. Här kommer även ungdomstränarna spikas för respektive åldersgrupp. Tanken och målsättningen är att alla viktiga funktioner ska vara klara och förankrade i god tid innan alla föräldramöten drar igång från september och framåt.

 

vling 18/19

Klubben eftersträvar likt tidigare att i år anordna minst 4st Saltis Cup samt 3st externa tävlingar. 2019 är det som bekant hemma-VM i Åre vilket medfört att tävlingssäsongen kommer vara något mer komprimerad än tidigare då det under VM är tävlingsfritt för flera grupper. Detta har medfört att Saltis troligen kommer att arrangera externa tävlingar tidigare på säsongen än föregående år. Vi får helt enkelt hålla tummarna för kall och framförallt tidig vinter! Schemat för tävlingarna den kommande säsongen håller som bäst på att spikas av förbundet och vi hoppas kunna publicera det inom ett par veckor på hemsidan.

 

 

ANLÄGGNINGEN – Status inför stundande säsong

Som vanligt har anläggningsgrupperna (lift, pistmaskin, snöläggning och fastighet) mycket att stå i inför den stundande säsongen. All utrustning kommer att testköras och repareras vid behov under hösten. Vi kommer också att göra en stor satsning i ökad snöläggning. Vi har erhållit bidrag från kommunen och skidförbundet vilket vi skall använda för att köpa en snöfläkt, vilken fungerar på något högre temperaturer än nuvarande utrustning. Syftet med satsningen är att öka effektiviteten i snöläggningen samt att stegvis gå mot ett system bestående av en kombination av ”tunnor” och traditionella lansar som har en kapacitet som kommer vara högre än den vi har för närvarande.

 

Liftgruppen kommer att gradvis byta ut byglarna och vindorna i ankarliften. Att byta ut alla samtidigt skulle bli mycket kostsamt, så siktar på att byta 5 byglar per säsong och vi börjar förstås med de äldsta.

 

Underhåll av pistmaskinen görs kontinuerligt och har fortlöpt även under sommaren. Pistmaskinen ser bra ut, men börjar bli lite till åren och kommer att behövas bytas ut, potentiellt redan till säsongen 2019/20.

 

Klubben har lämnat in en ansökan om att höja starthuset med 4 meter. Arbetet beräknas påbörjas nu i höst om ansökningsprocessen går som beräknat. Projektet innebär inte en kostnad för klubben då kostnaden för schaktning kompenseras av intäkt för att ta emot schaktmassor. I samband med höjningen av backen kommer vi också fylla ut området vid garaget och bakom liften. Nu väntar vi på positivt besked från kommunen.

 

Städdagen i våras blev mycket lyckad och uppslutningen var god. Det var fantastiskt kul att se alla med vår och sommarklädsel efter en lång och kall säsong med snö in i april. Vi lyckades städa upp mycket bråte som låg kvar efter höstens stora elarbete. Höstens städdag, lördagen den 29 september kommer vi framförallt att fokusera på att rensa bort gräs och buskar, samt att laga belysningen.

 

Vi jobbar vidare med det långsiktiga ”Vinterstadion 2,0” för att utveckla backen till en attraktiv alpin tränings- och tävlingsanläggning för oss i klubben, skolor samt ungdomar i Nacka kommun med omnejd. Dialoger med kommun och skolor pågår för att formulera en plan som gör backen till en modern anläggning för att fostra nästa generations skidåkare. Vi söker finansiering både genom bidrag, kommun och sponsorer. För att möjliggöra det kommer vi att behöva engagemang och arbetskraft från er medlemmar. Känner du att du kan bidra på något sätt i detta så ta gärna kontakt med ordförande eller driftsansvarig Per Hammarlund.

 

 

Admin nyheter inför säsongen

Vi har under föregående säsong arbetat mycket med att kartlägga förbättringsområden avseende klubbens administrativa rutiner. Detta arbete har resulterat i ett antal förslag på förändringar som vi anser kommer förbättra effektiviteten avseende det administrativa arbetet samt ge klubben bättre kontroll över ekonomin. Vår förhoppning och ambition är även att våra medlemmar skall uppleva en förenklad hantering avseende de administrativa och ekonomiska frågorna. Mer detaljerad information kring de förändrade rutinerna kommer kommuniceras runt uppstartsmötena senare i höst men vi vill redan nu meddela att klubben ämnar lansera nya och förbättrade rutiner avseende;

·         Bokingar & Betalningar: Alla bokningar av träning och läger inklusive betalningar kommer ske direkt på hemsidan i syfte att säkra intäkter samt undvika intern vidarefakturering

·         Aktivitets- samt närvarorapporteringen i Sportadmin kommer vara lönegrundande för att säkerställa rättida löneutbetalningar till våra fantastiska ungdomstränare. Ett bättre och mer kontrollerat arbete i Sportadmin kommer även säkra hanteringen av LOK-stödet. En ny app har lanserats av Sportadmin som kommer underlätta lagledares och tränares arbete i denna del.

·         FIS: ny rutin kring den administrativa hanteringen av startavgifter i syfte att tydliggöra och förenkla hanteringen för såväl åkare som ekonomigruppen

·         Ersättning för utlägg: ny förtydligad rutin med mall på hemsidan som fylls i och skickas in digitalt till info@saltisslalom.se

Påminnelseavgift: Det är tyvärr så att alldeles för många interna fakturor inte betalas i tid av medlemmar. För att få bukt med detta problem (som medför mycket administrativt arbete) kommer ekonomigruppen lägga på en admin/påminnelseavgift när vi behöver skicka ut påminnelser om obetalda fakturor.

Nyhetsarkiv
Klubbnytt jan 20212021-01-08 18:50
Klubbnytt nov 20202020-11-08 17:47
Klubbnytt 2 -20182018-08-27 13:38
Klubbnytt 1 20182018-02-23 12:06
Klubbnytt 3 20172017-11-13 13:47
Klubbnytt 2 20172017-09-10 18:14
Klubbnytt 1 20172017-05-18 13:24
 
Sponsorer
Sociala media