SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kävlinge Idrottsförening
Anmälan för HT23 är nu öppen!

Sätt er i kö via anmälningsformuläret under fliken "Medlemskap".

Årsmöte 2024
2024-03-12 17:48

Årsmöte Kävlinge IF 25 Mars 2024
Var: Värpinge IF:s klubbhus Fågelvallen, Lund
När: 25 Mars 2024 kl 20:30
Enligt föreningens stadgar ska följande behandlas och protokollföras på årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Verksamhetsberättelse
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; (nuv. ordförande Bertil Raalas)
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
d. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
e. 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
f. 1 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
g. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor.

Parkouren hösten
2023-07-11 13:44

Precis som vanligt har vi två träningar på fredagar i Korsbacka B. 

Vi har grupperna : födda 2013 och äldre samt födda 2014-2016.
Det går bra att anmäla sig för att hamna i kölistan. 

I den yngre gruppen kan det vara upp till ett års väntan.

Parkour
Information om nästa termin
2022-06-08 10:56, Parkour

Hej!

Vi har nu fått tiderna från Kävlinge Kommun och sitter med gruppindelningen inför nästa termin.

Vår fråga till er är vilka som vill fortsätta till hösten och vilka som tänkt sluta.

Terminen sätter igång i början av september och vi har förstärkt ledarsidan med fler ledare i grupperna.

Träningstiderna kommer att vara:
Fredagar kl 17 för barnen som är yngst i verksamheten
Fredagar kl 18 för de äldre barnen i verksamheten
(Precis som det varit under våren)

Vi tränar som alltid i Korsbackahallen B.

Dock måste vi avvakta och se hur många barn vi har i respektive ålder innan vi gör gruppindelningar, alltså vilka som skall vara i den äldre och yngre gruppen, osv.

Avgifterna kommer att se ut enligt följande:
För barn födda 2003-2011: 600:- per termin eller 1050:- för helt skolår.
För barn födda 2012-2015: 500:- per termin eller 850:- för helt skolår.
Till detta kommer även en medlemsavgift på 100:-.

Vårterminen 2023 avslutas redan i slutet på april då Korsbackahallen stänger för träningar på fredagar. Därav har vi sänkt avgifterna i Kävlinge.

Meddela oss på parkour@kavlingeif.se senast måndag 20/6 med namn på deltagare samt hur ni väljer att göra - fortsätta eller sluta. Om ni inte hör av er antar vi att ni fortsätter till hösten och därmed skickar vi ut fakturan för nästa år i början på juli.

Med vänliga hälsningar,
Kansliet
Kävlinge IF

Parkour
Terminen börjar närma sig sitt slut
2022-04-20 13:12, Parkour

Hej alla parkourare i Kävlinge.

Parkourterminen börjar dra ihop sig då Kävlinge Kommun stänger Korsbackahallen fr.o.m. den 1 maj. Detta innebär att de sista träningarna är fredagen 29 april.

Information gällande höstterminen kommer inom ett par veckor då vi vet mer om läget.

Med vänliga hälsningar,
Kansliet
Kävlinge IF

Parkour
Träningsuppehåll under sportlovet
2022-02-14 11:12, Parkour

Hej!

 

Parkourens samtliga grupper tar uppehåll över sportlovet (vecka 8).

 

Med vänliga hälsningar,

Kansliet

Kävlinge IF