Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Helsingborgs AIS
"HAIS"

HAIS Stödförening


Det var i september 1973 ett antal "gamla HAISare" samlades för att sondera möjligheten att bilda en kamratförening med uppgift att bl.a. knyta gamla HAISare till föreningen. Stort intresse förelåg och vid ett sammanträde den 15 oktober 1975 bildades HAIS STÖDFÖRENING. Under alla dessa år har veteranerna träffats kvartalsvis och över en bit mat haft det väldigt trevligt tillsammans. En mindre medlemsavgift och en kostnad för maten har bidragit till att stödföreningen vid varje årsmöte kunnat skänka en bra slant till moderföreningen. En stark bidragande orsak till att stödföreningen finns är alla de eldsjälar som har funnit med genom åren. Bl.a. Lennart Brandin som satt som ordförande från starten 1975 till hans bortgång för några år sedan. Nämnde Brandin utförde ett ovärderligt arbete under uppstartsåren och verkade på ett eminent sätt för att få kamratbanden att svetsas samman än hårdare bland medlemmarna. En kamratanda som lever kvar än idag med många härliga medlemmar. Några av medlemmarna ser ni i bild ovan då stödföreningen turade mellan Helsingborg och Helsingör.


Kontaktperson:

Ordförande Thomas Holmén, 042-14 14 88 eller e-post thomas.holmen@comhem.se.

 
Våra Sponsorer