SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Kävlinge Idrottsförening
Årsmöte 2024
2024-03-12 17:48

Årsmöte Kävlinge IF 25 Mars 2024
Var: Värpinge IF:s klubbhus Fågelvallen, Lund
När: 25 Mars 2024 kl 20:30
Enligt föreningens stadgar ska följande behandlas och protokollföras på årsmötet:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Verksamhetsberättelse
a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av
a. föreningens ordförande för en tid av 1 år; (nuv. ordförande Bertil Raalas)
b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år;
c. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 1 år;
d. suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år;
e. 1 revisor och 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte
styrelsens ledamöter delta;
f. 1 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till
ordförande;
g. beslut om val av ombud till SDF-möten (och ev andra möten där föreningen
har rätt att representera med ombud);
13. Övriga frågor.


Nyhetsarkiv
Årsmöte 20242024-03-12 17:48
Parkouren hösten2023-07-11 13:44
Påsklovet2021-03-17 11:58
Parkouren2021-02-01 10:14